Overige :

 

Het verteringsstelsel van vogels is een complex geheel van organen die het voedsel mechanisch en chemisch bewerken. Vogels hebben geen tanden, dus hebben ze een spiermaag waar het voedsel wordt vermalen.

Een vogel bevordert het proces van malen door steentjes in te slikken. Deze stenen blijven achter in de spiermaag en zorgen ervoor dat een vogel voedsel beter op kan nemen.

De steentjes moeten scherp zijn voor een optimale maalfunctie. Scherpe maagkiezel is een goede oplossing. Dit is een fabrieksproduct dat ontstaat na het afbreken van grind. De kiezel zorgt voor een optimale vermaling van het voer. Na een tijdje wordt de kiezel in de maag weer glad en rond en verlaat het de maag.

Voor de meeste van de gehouden siervogels is vogelgrit voor een gezonde spijsvertering onontbeerlijk.
De vogelmaag bestaat uit 2 delen: een kliermaag, waar in zijn geheel opgenomen korrels enzymatisch worden voorverteerd. Het tweede deel is de spiermaag, waar de voorverteerde korrels met behulp van de opgenomen maagsteentjes, die als molenwieltjes functioneren, in fijne, verteerbare bestanddelen worden gemalen.

 

 

 

Om iets te lezen over ziektes en de bestrijding hier van klik op http://www.vogelvriendenbocholtz.nl/ziektes-1.html

Om iets te lezen overde aanschaf klik op http://www.vogelvriendenbocholtz.nl/aanschaf-1.html

Om iets te lezen over verzorging klik op http://www.vogelvriendenbocholtz.nl/verzorging-1.html

Over kweekverslagen andere kwekers klik op http://www.vogelvriendenbocholtz.nl/kweekverslagen-1.html

Deze informatie staat op de website van de Vogelvrienden Bocholtz we bedanken hun voor deze info.

 

 

 

 

Onkruid vergaat niet, luis en mijt ook niet

 

Onkruid vergaat niet. Als vogelliefhebber hoor ik u denken, wat moet ik daar mee. Welnu, de link tussen enerzijds onkruid en anderzijds luis en mijt is snel gemaakt. Zowel onkruid als luis en mijt hebben een zeer groot natuurlijk vermogen om te overleven. Luis en mijt, want laten we het daar verder over hebben, bestaan al vele eeuwen. We moeten dan ook niet de illusie hebben dat we ze ooit definitief kunnen uitschakelen. We zullen ze dan ook permanent moeten bestrijden.

Hoe te bestrijden? Ook al zie je niets, ga preventief te werk. Dus niet wachten tot je iets ziet, je loopt dan al achter. Verder is een ander belangrijk punt dat je steeds verschillende middelen gebruikt. En dan bedoel ik middelen die een andere werkzame stof bevatten. Je gebruikt geen andere werkzame stof, wanneer je van drie fabrikanten een spuitbus hebt, maar die allen dezelfde werkzame stof hebben. Er kan hooguit een verschil in de concentratie van de werkzame stof een verschil zitten, maar niet meer dan dat.

Dus het advies constant een andere werkzame stof in te zetten. Bijvoorbeeld een spuitbus met als werkzame stof de bekende Pyrethrum groep, een natuurlijk luiswerend poeder, iets uit de klassieke U2 of U3 groep, of een middel uit de natuurlijke feromonen groep (dit laatste is verwerkt in het nog niet zo lang op de markt zijnde middel Finecto, verkrijgbaar bij onder andere de Boerenbond). Ik noem maar voorbeelden.

Nog iets belangrijks. Ga nooit zelf op de 'scheikundige toer'. Wat bedoel ik. Er zijn nog steeds liefhebbers die diverse middelen door elkaar mengen. U bent dan gevaarlijk bezig. Het mengen van stoffen kan zo maar betekenen dat er voor de vogels een toxische (lees giftige!) stof ontstaat. Of dat door het mengen van middelen de oorspronkelijke werkzame stoffen richting de luis en mijt niets meer doet. Kortom, niet doen.

Wanneer de buitentemperatuur gedurende het voorjaar en zomer stijgt, volgt er geheid een uitbraak van luis en mijt. Veel succes met de bestrijding.

                                                               Wetenswaardigheden over vogels:

 

 • Vogels zijn vaak "plots" doodziek of sterven plotseling, omdat ze ziekte/zwakte zo min mogelijk tonen. In natuur betekent dit namelijk dat ze door hun partner verlaten worden en door roofdieren worden opgegeten.
 • Vogels zijn prooidieren, mensen zijn roofdieren!
 • De meeste vogels aangeboden bij de dierenarts zijn niet alleen ziek, maar zelfs al bezig dood te gaan.
 • Veel kromsnavel- soorten zijn nog "wild" en niet gedomesticeerd zoals onze honden en katten. Zo is een leeuw in de dierentuin ook nog wild, misschien tam gemaakt, maar niet gedomesticeerd.
 • Een papegaai heeft de intelligentie van een 3-jarig kind.
 • Handopfok zorgt vaak voor veel problemen (qua gedrag en gezondheid). Alle vogelkenners en -artsen zijn het er unaniem over eens dat natuurbroed de eerste weken (=door ouders grootgebracht) beter is voor het gedrag en de gezondheid van de vogel. De kleine vogelsoorten kunnen nog heel goed tam worden gemaakt, ook als ze door hun ouders zijn groot gebracht.
 • Handopfok is een moeilijk iets, vele jonge vogels sterven jaarlijks door gebrek aan kennis van de mens.
 • Handopfok dient te gebeuren door een goede kweker zelf, niet door de eigenaar die een huiskamervogel wil aanschaffen.
 • Wist u dat er wettelijk bepaald is dat een hond of kat niet eerder dan 6 weken oud bij zijn/haar moeder weg mag? Maar dat dit voor andere diersoorten niet geregeld is?
 • 20-25% van de grasparkieten krijgt tumoren (kanker), een grote rol hierbij speelt inteelt.
 • Er wordt vermoed dat veel kleine parkieten in Nederland drager zijn van papegaaienziekte, dat bij mensen ernstige luchtwegproblemen kan geven.
 • Huisvogels zijn een van de weinige dieren die in gevangenschap minder oud worden dan in het wild. De levensverwachting van een grasparkiet in het wild is 15-20 jaar (in gevangenschap nu gemiddeld 8 jr.), levensverwachting van een ara 60-80 jaar (in gevangenschap 15 jr.), valkparkiet 25-35 jaar (in gevangenschap 12 jaar)
 • 90% van de huidige gezondheidsproblemen bij de huiskamervogel komt voort uit voedingsfouten (tekorten, verkeerde voeding en intoxicaties).
 • Een vogel is géén 100% zadeneter, net zo min als een hond alleen van vlees kan leven.
 • Vogels zijn erg gevoelig voor pesticiden, conserveringsmiddelen en kleurstoffen (zelfs als het goedgekeurd is voor kinderen).
 • Kleurverandering van de veren van een grijze roodstaart van groen naar geel naar rood komt door langdurig voedingstekort (jarenlang!) of door ernstige virusinfecties. NB; door sommige handelaren worden deze vogels verkocht als een aparte soort! Onzin dus!
 • In de natuur hebben de meeste soorten 10-12 uur daglicht ter beschikking, de meeste vogels in Nederland O.!
 • Kortwieken is in veel gevallen beter voor een huiskamervogel: want vliegen wordt dan beperkt maar is wel mogelijk. Ze kunnen dan ook mee naar buiten. Dit is erg belangrijk voor mentale ontwikkeling en voor rechtstreeks zonlicht (i.v.m. vitamine D3).
 • Een papegaai moet men opvoeden, net als een pup.
 • Een gedragsprobleem oplossen duurt meestal 3x zolang als dat het probleem al bestaat.
 • Gedragproblemen komen voort uit onwetendheid van eigenaar en onzekerheid bij de vogel.
 • Kaketoes zijn moeilijke vogels om te houden in gevangenschap i.v.m. complexer gedrag door hun grote intelligentie.
 • Grasparkieten zijn vaak donderstenen, eigenwijs en stijfkoppen.
 • Fruit is goed als versnapering en als bezigheid maar MET MATE: ¼ druif, ½ schijfje appel etc.!
 • Ieder vogel poetst meerdere uren per dag zijn veren. Op het moment dat hier te veel aandacht aan wordt gegeven cultiveer je het gedrag en wordt het probleemgedrag. Vogels die dit doorhebben en deze verbanden leggen zijn dus slimme, manipulerende dieren!

HET M-K-V POKKENVIRUS

 

Ook wel kanariepokken of de "Hapziekte" genoemd. (Zie onderaan dit artikel over het bestellen van entstof).

Dit virus wordt hoofdzakelijk door muggen overgebracht, maar ook door rode vogelmijt. Besmet voer en drinkwater zijn ook een infectiebron. Het virus kan voorkomen bij kanaries, mussen en andere vinkachtigen. (bij tropische prachtvinken is het zover bekend nog niet waargenomen). De sterfte door dit virus kan een heel kanarie en/of wildzangbestand uitroeien.

Het ziektebeeld kan zijn dat de vogel ademnood krijgt, het zgn. "happen" naar adem. Deze vorm wordt ook wel "de hapziekte"genoemd. Andere uiterlijke verschijnselen zijn pokken, wratachtige zweertjes op de poten, kop, rond de snavel en ogen. In beide gevallen is het ziekteverloop meestal zeer kort met een vrijwel acute sterfte. Het virus komt meestal voor aan het eind van de zomer, begin herfst.

Voorkomen kan, genezen niet!
U kunt een uitbraak van dit virus voorkomen door Uw vogels jaarlijks, direct na het broedseizoen, eind juni/begin juli te enten. De jongste vogels moeten beslist minimaal 4 weken oud zijn. Door de vogels te enten brengt U een beetje van het virus in het bloed. U maakt de vogels dus een beetje "ziek". Hierdoor zal het vogellichaam zelf weerstand opbouwen tegen het virus.

Hierbij een opmerking van Vogeldierenarts Hedwig van der Horst,


Let op! De enting is alleen actief bij kanaries, en is zeker niet actief bij goudvink en putter.
Volgens mij zijn er nooit onderzoeken gedaan betreffende werking bij andere vinkachtigen. Mogelijk dat het wel (deels) helpt bij vogels die verwant zijn aan de kanarie (bijvoorbeeld de serini). 

Vogelpraktijk “de Horst”, Dorpsstraat 25,5514AD Riel
E-mail; vogelpraktijkdehorst@hotmail.com Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel; 06-54668826


De enting is op zich een eenvoudige ingreep waarbij met een dubbele entnaald een verzwakt virus in het vlies van de vleugel wordt gebracht. Na het enten mag 14 dagen geen badwater worden verstrekt! Na ongeveer 2 weken heeft de vogel zelf voldoende weerstand opgebouwd tegen dit virus. Bij jonge vogels die voor het eerst zijn geënt, moet er na ongeveer 10 dagen een pokje op de entplaats te zien zijn. Dan weet U dat de enting succesvol is geweest.

De onderstaande link van een You Tube filmpje maakt duidelijk hoe de ziekte zich openbaart en hoe te enten. Doe dit altijd met 2 personen, het liefst met iemand die hier ervaring mee heeft. In verenigingsverband worden vaak "entdagen"georganiseerd. https://www.youtube.com/watch?v=QP5jfGE_76E

Alarmeren
Wat te doen wanneer U een pokkenuitbraak bij Uw vogels constateert; Isoleer de vogels direct door ze apart te zetten. Vogels die (nog) geen ziekte verschijnselen vertonen onmiddellijk enten! Geef aparte schone voer- en drinkbakken.

U kunt proberen de apart gezette zieke vogels te redden door ze extra vitamines door het drinkwater te geven. Misschien dat vogels met de uiterlijke vorm nog langzaam kunnen genezen. Antibiotica geven heeft alleen zin wanneer er een secundaire bacteriele infectie is. Tegen virussen werkt dit niet! 
Neem eventueel contact op met een (vogel) dierenarts.

Informeer het bestuur van de vogelvereniging indien U daar lid van bent. Sta geen bezoek toe in Uw vogelverblijf en ga zelf ook niet op bezoek bij andere vogel houders. Meld het aan het steunpunt besmettelijke ziekten. Entstof kunt U bestellen bij een dierenarts. Bron; Artikel
en You tube film; Theo Beerenfenger, the Spanish Timbrado Society.

Het is dit jaar ook mogelijk via de Speciaalclub Kleur entstof bestellen.
De prijs per set bedraagt € 40,00.
De entstof is houdbaar t/m 2015

U kunt uw bestelling plaatsen door een mail te sturen aan info@speciaalclubkleur.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact op te nemen met onze penningmeester dhr. S. van Bennekom.

Nadat wij uw schriftelijke bestelling en de betaling hebben ontvangen zullen wij uw bestelling in behandeling nemen en u op de hoogte houden van de verdere afwikkeling.

Bestelling geschied door vooruit betaling op rekening nummer 3872128 t.n.v.de Speciaalclub Kleur te Ankeveen. Zonder betaling vooraf nemen wij geen bestelling aan.

Uitgifte kan geschieden op locaties in Maastricht, omgeving Zwolle, Gemert, Utrecht en omgeving Nijmegen, e.e.a. na overleg.

Levering geschied zolang de voorraad strekt die wij kunnen afnemen

Maak jouw eigen website met JouwWeb